Circulair bouwen

"Duurzaamheid moet gaan over 'beter', niet over 'minder slecht'..."


Daan Bolier - Architect

Circulair bouwen...


Circulariteit is een belangrijk middel om te komen tot meer toekomstbestendige gebouwen. Een gebouw is altijd tijdelijk: ooit zal het gesloopt worden. Dit betekent dat je als ontwerper de verantwoordelijkheid hebt om na te denken over de herkomst van materialen en de toekomstscenario's voor de materialen die in het gebouw zitten.


Bij het ontwerpen van een gebouw kan op verschillende manieren rekening worden gehouden met circulariteit:


  • toepassen van gebruikte en herbruikbare materialen
  • toepassen van ecologische materialen
  • lijm en kitloos detailleren om materialen eenvoudig te kunnen scheiden
  • levenscyclus per bouwdeel bepalen
  • flexibel ruimtegebruik
  • toekomstscenario's opstellen (en je daarbij realiseren dat je de toekomst niet altijd kan voorspellen...)
  • demontabel bouwen
  • documenteren van materialen door middel van een Materialenpaspoort
schema lokaal materiaal
schema materiaalbehoud