Klimaatbestendig bouwen

"Klimaatverandering vraagt om andere architectuur..."


Daan Bolier - Architect

Klimaatbestendig bouwen...


Zomers worden warmer, regenbuien heftiger: Het klimaat verandert. Bij het ontwerp zullen we hier rekening mee moeten houden. Door het toepassen van vaste overstekken of buitenzonwering kan oververhitting worden voorkomen. Aanleg van groendaken en infiltratievoorzieningen ontlast de riolering bij hevige regenval.

 

Ontwerp
Het ontwerp van een gebouw heeft direct invloed op de energiehuishouding. Door in de winter passieve zonnenergie te benutten en in de zomer de zon zo veel mogelijk buiten te houden wordt voorkomen dat je afhankelijk bent van dure klimaatsystemen. Dit kan o.a. door toepassing van architectonische elementen als buitenzonwering en vaste overstekken. De oriĆ«ntatie van ruimtes en de zonering van een gebouw aan te passen aan de beweging van de zon kan hieraan bijdragen. 


Waterhuishouding

Door regenwater op te vangen voor hergebruik of infiltratie op eigen terrein kan voorkomen worden dat riolen overbelast raken tijdens hevige regenval. Groendaken zijn in staat het regenwater te bufferen waardoor de lozing op het riool vertraagd wordt. Door regenwater op te slaan en te filteren kan het gebruikt worden voor toiletspoeling, buitenkranen of de wasmachine. Dit bespaart drinkwater. 

zonwering
orientatie
overstek