Principes

"Een goed gebouw is gezond voor mens en natuur..."


Daan Bolier - Architect

Principes...


Een gezonde woning en werkplek is erg belangrijk. Dit bepaalt op de eerste plaats het comfort van de gebruikers maar een gebouw heeft ook op de lange termijn invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving. Om tot een gezond en duurzaam gebouw te komen ontwerpen wij vanuit vier principes.

Gezond

Materialen hebben een grote invloed op de kwaliteit van het binnenklimaat. Daarnaast zijn goede ventilatie, natuurlijk daglicht en dampopen bouwen erg belangrijk. lees meer...

Samen

Een ontwerp maken we altijd samen. Uw wensen staan centraal. Waar nodig schakelen we tijdig de juiste specialisten in om te komen tot een integraal ontwerp. lees meer...

Energiezuinig

Comfortabel leven zonder hoge energiekosten en CO2 uitstoot begint met een aantal belangrijke ontwerpuitgangspunten zoals orientatie, compact bouwen en (vaste) zonwering. lees meer...

Toekomstgericht

Bouwen is niet langer een lineair proces. Door na te denken over de levensduur van een gebouw, functiewijzigingen en hergebruik van materialen en/of  bouwdelen ontstaat een toekomstgericht gebouw dat past binnen een circulaire economie. lees meer...