bolier architecten

Wij maken duurzame keuzes inzichtelijk


Niemand wil de aarde moedwillig uitputten maar het kan nog best lastig zijn de juiste keuzes te maken. Zeker bij (ver)bouwplannen. Daar speelt niet alleen duurzaamheid, maar ook kosten, beschikbaarheid en geschiktheid van materialen een rol. Wij maken het makkelijk. We brengen onze kennis over duurzaam

bouwen samen met onze gespecialiseerde

vakmensen.

Wij helpen u graag...

Waarom een architect inschakelen?

Een architect zorgt voor een kwalitatief ontwerp en geeft onafhankelijk advies over bouwsystemen en materialen. Door brede kennis van bouwtechniek en wet- en regelgeving bent u verzekerd van een realiseerbaar plan. We begeleiden het volledige traject en vertegenwoordigen u bij overleg met bijvoorbeeld de gemeente en aannemers. 


We maken duurzame keuzes inzichtelijk, we verbinden, verrassen en inspireren.

Een duurzame leefomgeving ontstaat alleen door een integraal ontwerpproces. Hierin worden in vroeg stadium belangrijke aspecten zoals bouwfysica, constructie, energieconcepten en waterhuishouding meegenomen.

Diensten

- Ontwerpen en (3D) visualiseren

- Bouwkundig tekenwerk en detaillering

- Renovatieplannen

- Initiatiefplanaanvraag, overleg gemeente en welstand

- Coördinatie overige adviseurs (constructie, energieadvies,..)

- Aanvraag omgevingsvergunning

- Aanbesteding en begeleiding bouwteam

- Advies circulair en biobased bouwen


Wij ontzorgen u graag door een pakket van werkzaamheden aan te bieden afgestemd op uw behoefte.

Uw woning verduurzamen

Wilt u uw woning graag comfortabeler, gezonder en energiezuiniger maken? Wij kijken graag samen met u de mogelijkheden en vertalen dit naar een concreet renovatieplan binnen uw budget, aangevuld met beschikbare subidies.

We adviseren u ook graag over materiaalkeuzes, waterbesparing en duurzame energieconcepten.


Uiteraard helpen we u opweg met de realisatie en het vinden van de juiste aannemers.

Uw woning verbouwen

Uw woning verbouwen, uitbreiden of optoppen? Wij helpen u graag om de mogelijkheden in kaart te brengen. Samen zetten we uw wensen en ideeën om in een concreet en duurzaam ontwerp. Het ontwerp wordt net zo lang aangepast totdat u helemaal tevreden bent. Het plan wordt uitgewerkt tot goede bouwkundige tekeningen op basis waarvan aannemers complete en eenduidige offertes kunnen opstellen. Is er een vergunning nodig? Dan overleggen we namens u met de gemeente en welstand en verzorgen de aanvraag van de omgevingsvergunning. We helpen u bij het vinden van een geschikte aannemer en het maken van eenduidige afspraken overplanning, uitvoering en budget.


Tijdens de uitvoering zijn wij uiteraard beschikbaar om de aannemer zo goed mogelijk te ondersteunen en de werkzaamheden soepel te laten verlopen.

Een nieuwe woning

De bouw van een eigen woning is voor veel mensen een lang gekoesterde wens. Wij helpen u graag bij het ontwerpen en realiseren van een gezonde, comfortabele en energiezuinige woning. Uw wensen staan centraal bij het ontwerp dat zich doorgaans kenmerkt door een moderne vormgeving met keuze voor pure materialen.


Wij leggen u graag de voordelen van dampopen bouwen uit en de mogelijkheden van verschillende (innovatieve) houtbouwmethodes. Systemen voor duurzame energieopwekking, hergebruik van regenwater en natuurinclusief bouwen worden geïntegreerd in het ontwerp.

Het resultaat is een ontwerp voor een gezonde, ecologische en toekomstbestendige woning. 


Wij verzorgen tevens de aanvraag van de omgevingsvergunning en brengen u in contact met vakkundige aannemers voor een hoogwaardige uitvoering.

Gezamelijk wonen

U wilt graag betaalbare, aantrekkelijke en gezonde (recreatie-) woningen realiseren? Als particulier collectief (CPO), ondernemer of ontwikkelaar? Energieneutraal bouwen en bouwen met gezonde materialen zijn uitgangspunten die hieraan bijdragen mits in vroeg stadium geïntegreerd in het ontwerpproces.


Door nieuwe wet- en regelgeving wordt de milieubelasting van materialen een steeds belangrijke factor. Door gebruik van geïntegreerde software voor het analyseren van energieprestatie en LCA (levens cyclus analyse) van de materialen wordt in de ontwerpfase bijgestuurd voor een optimaal resultaat. Hierdoor komen we bij de BENG toets en MPG berekening niet voor verrassingen te staan.


Door rekening te houden met waardebehoud van de materialen, gebruik van duurzame energie en het integreren van flexibiliteit ontstaat toekomstbestendige woningbouw.


ik wil graag een gezonde woning. Comfortabel, energiezuinig én met oog op de toekomst...

unsplash